Non-stop
Opintojakson nimi Koulu lasten hyvinvointiympäristönä MOOC
Opintojakson ajankohta 02.01.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jaana Tomppo ja Nita Björklöf
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 27.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä MOOC

02.01.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tietää koulun hyvinvointityön rakenteet ja periaatteet sekä niitä ohjaavat säädökset.
  • tuntee lasten hyvinvointiympäristön toimijat koulussa ja heidän roolinsa koulun toimintakulttuurissa.
  • tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa
  • ymmärtää monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuudet koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana.

Sisältö

Avoin opintojakso verkossa (MOOC) ”Koulu lasten hyvinvointiympäristönä” 2 op on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisesti koulujen sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon tuleville ja nykyisille ammattilaisille.

Opintojaksolle osallistuminen vaatii ensimmäisellä kerralla kirjautumisen HAKA- tai Google-tunnuksilla.

Opintojaksolla eteneminen ja tenttiminen
  • Opintojaksolla on kuusi (1-6) sisältöosiota. Niiden sisältöjen oppimisen kannalta suosittelemme opiskelua numerojärjestyksessä. Osiossa 7 on opintojakson tentti.
  • Opintojakson jokaisesta osiosta tentitään kaikki siihen koottu aineisto ja materiaali lukuun ottamatta mahdollista lisälukemistoa.
  • Opintojakso suoritetaan tekemällä sähköinen monivalintatentti. Ilmoittauduttuasi avoimeen yliopistoon/korkeakouluun tai tutkinto-opiskelijana omaan yliopistoosi/korkeakouluusi, saat sähköpostitse infokirjeen
  • Tentti tehdään täällä opintojakson Digicampus-alueella osiossa 7 . Tentti on monivalintatentti ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Saadaksesi hyväksytyn suorituksen sinun tulee vastata tentin 24 kysymyksestä oikein vähintään 12 kysymykseen. Tentin suorittamisen maksimiaika on 55 min. Tentin suorittamisen yrityskertoja ei ole rajoitettu. Suorituskertojen välissä tulee odottaa yksi viikko, että tenttimismahdollisuus tulee jälleen voimaan.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan tekemällä sähköinen monivalintatentti. Ilmoittauduttuasi avoimeen ammattikorkeakouluun tai tutkinto-opiskelijana omaan korkeakouluusi, saat sähköpostitse infokirjeen tentin suorittamista koskien. Infokirjeet lähetetään jokaisen kuun ensimmäisellä viikolla, joten sähköpostin saapuminen voi kestää jonkin aikaa riippuen ilmoittautumisajastasi. Poikkeukset infokirjeiden lähetyksessä: Tammikuun infokirjeet lähetetään vasta viikolla 2 ja infokirjeitä ei lähetetä heinäkuussa.

Opiskelu on täysin verkossa tapahtuu ja toteutuu omassa tahdissa.

 

Oppimismenetelmät

Opintojaksolla on kuusi (1-6) sisältöosiota. Niiden sisältöjen oppimisen kannalta suosittelemme opiskelua numerojärjestyksessä. Osiossa 7 on opintojakson tentti.

Opintojakson jokaisesta osiosta tentitään kaikki siihen koottu aineisto ja materiaali lukuun ottamatta mahdollista lisälukemistoa

 

Pedagogiset toimintatavat

Sähköinen monivalintatentti loppusuorituksena opintojakson DigiCampus-alueella. Saadaksesi hyväksytyn suorituksen sinun tulee vastata tentin 24 kysymyksestä oikein vähintään 12 kysymykseen. Tentin suorittamisen maksimiaika on 55 min. Tentin suorittamisen yrityskertoja ei ole rajoitettu. Suorituskertojen välissä tulee odottaa yksi viikko, että tenttimismahdollisuus tulee jälleen voimaan.

Ilmoittautumistiedot

 

Turun ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.