Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Koulusosiaalityö
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Kirsi Poikajärvi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 10.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Koulusosiaalityö

24.10.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  1. Tietää koulun sosiaalityötä jäsentävät keskeiset säädökset ja työn tavoitteet
  2. Osaa tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään kouluyhteisöön ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sosiaalialan keinoin
  3. Opiskelija osaa toimia koulukontekstissa monitoimijaisessa yhteistyössä

Sisältö:

  1. Työn jäsennykset: lainsäädäntö, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, yksilökohtainen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto, opiskeluhuoltosuunnitelma
  2. Työn kentät: koulu lasten ja nuorten yhteisöjen kenttänä, moniammatillinen työ koulussa, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, kuraattorin työ eri kouluasteilla
  3. Työn tavat: opiskelijan tuen tarpeen arviointi, yksilö- ja ryhmänohjauksen soveltaminen kouluympäristössä, monitoimijainen verkostotyö

Edeltävyysehdot

Opintojakso kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin.

 

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan hylätty – 5. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että kaikki vaadittavat oppimistehtävät tulee tehdä hyväksyttävästi aikataulun mukaisesti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso. Opintojakso sisältää kolme erilaista oppimistehtävää.

Opintojakson vapaaehtoinen info pidetään heti opintojakson alkaessa AC-yhteydellä, Infon ajankohta sekä linkki AC-tilaan löytyvät opintojakson Moodle-alustalta.

Ajankäytön hallinta. 5op (1op = 27h, 5op = 135h).

  • Opintojaksolla on 3 oppimisosiota.
  • Jokainen oppimisosio sisältää yhden itsenäisen oppimistehtävän.
  • Eri osioissa oppimistehtävään käytetty aika vaihtelee.
  • Työskentelemällä viikoittain opiskelija edistää oppimisprosessiaan itseään kuormittamatta.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

LisäYietoja: campusonline@lapinamk.fi