Non-stop
Opintojakson nimi Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 29.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kriisi- ja traumatyön osaamisen vahvistaminen

10.01.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Tunnistat eri terapiasuuntauksia.
 • Osaat kriisi-interventioiden toimintamallien perusteet.
 • Osaat toimia tukea antavasti vakavasti traumatisoituneen ihmisen kanssa.
 • Tunnistat kehon merkityksen traumatisoituneen ihmisen psyykkisen oirehtimisen yhteydessä.
 • Tunnistat PTSD:n ja osaat auttaa oireyhtymästä kärsivää ihmistä.
 • Osaat soveltaa erilaisia vuorovaikutuksellisia lähestymistapoja.
 • Osaat toimia dialogisesti haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö:

 • Millaisia terapeuttisia lähestymistapoja tunnistat?
 • Mitä tarkoittavat kriisi-interventiot ja miten niitä toteutetaan?
 • Millainen on vakavasti traumatisoituneen auttamisprosessi?
 • Mitä tarkoittaa sensomotorinen kehoterapia?
 • Mitkä ovat PTSD:n oireet ja miten autat oireyhtymästä kärsivää ihmistä?
 • Mitä tarkoittaa dialogisuus, narratiivisuus ja reflektiivisyys asiakastyössä?
 • Millaisia lähestymistapoja tukea antavassa vuorovaikutuksessa käytetään?
 • Millaiset lähestymistavat edistävät dialogisuutta ja ongelmanratkaisua asiakastyössä?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty-Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus: Opintojakso on automatisoitu verkkokurssi, minkä opiskelija voi tehdä omassa tahdissa 3 kuukauden aikana. Opintojakso koostuu 4 osiosta:

 1. Psykoterapiaterapiasuuntauksista
 2. Traumatisoituminen, PTSD ja dissosiaatio
 3. Auttaminen ja yhteistyösuhde
 4. Työntekijän jaksaminen

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opintojakson tiedot

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Ensimmäinen aloitus 10.1.2023. Opintojakson suoritusaika on 3 kk.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.