Non-stop
Opintojakson nimi Kriminaalityö
Opintojakson ajankohta 02.05.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.03.2022 - 30.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kriminaalityö

02.05.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tiedät, mistä rikollisuus johtuu ja kuinka sitä pyritään ehkäisemään. Osoitat perehtyneisyyttäsi suomalaiseen rikosseuraamusjärjestelmään. Osaat reflektoida omaa suhdettasi rikostaustaisiin asiakkaisiin ja valmiuksiasi työskennellä heidän kanssaan. Tiedät työmenetelmiä joilla uusintarikollisuutta pyritään ehkäisemään ja perusteluja niiden käyttämiselle. Osaat toimia asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa rikosseuraamusalaan liittyvässä ohjaus- ja kuntoutustyössä. Sisältö: Mitkä ovat yleisimmät rikollisuutta selittävät teoriat? Mitä rikoksentorjuntapolitiikka tarkoittaa? Millainen on suomalainen rikosseuraamusjärjestelmä? Mitä on erityistyö rangaistuslaitoksissa? Mitä on yhdyskuntaseuraamustyö: toimintamuodot ja periaatteet? Kuinka kansalaislähtöinen toiminta toteutuu kriminaalityössä?

Edeltävyysehdot

Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa sisällöllistä osaamista.

Arviointikriteerit

Arviointi: 1 – 5

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus 2.5.2022. Opintojakson suoritusaika on 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.9.2022.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.