Non-stop
Opintojakson nimi Kroppsnära elektronik
Opintojakson ajankohta 07.01.2021 - 31.12.2023
Korkeakoulu Yrkeshögskolan Arcada
Opintojakson kieli Ruotsi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Thomas Hellstén
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 09.08.2023 - 10.12.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kroppsnära elektronik

07.01.2021 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Målsättningen med kursen är att studenten får kunskap om kroppsnära elektronik som används inom social- och hälsovården. Kompetensen omfattar färdigheter att utvärdera och kristisk granska kroppsnära elektronik.

I helheten ingår fem olika uppgifter som innehåller videon, föreläsningar, artiklar och praktiska uppgifter. Efter varje uppgift görs en inlärningsuppgift.

Edeltävyysehdot

Inga.

Arviointikriteerit

För godkänd prestation krävs att studenten genomför kursens alla delar och uppgifterna bör vara utförda och godkända.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC – Självständiga studier, nätbaserat material

Opintojakson lisätiedot

Kursen ordnas på Digi Campus portalen. Du får länken till kursen efter att du har anmält dig.

Ilmoittautumistiedot

Anmälningspaus under sommaren 21.6-8.8.2023.