Non-stop
Opintojakson nimi Kulttuurihistoria
Opintojakson ajankohta 15.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kulttuuriala
Opettaja Ari Haasio
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2022 - 30.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kulttuurihistoria

15.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssilla perehdytään kulttuurihistorian käännekohtiin niin kotimaisen kuin yleisen historian näkökulmasta. Kurssi kattaa aikakaudet antiikista nykypäivään ja sen aikana pohditaan kulttuurin olemusta, aatteiden ja kulttuurin välistä suhdetta, kulttuurin saavutuksia ja ominaispiirteitä eri aikakausina. Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kulttuurissa vallitsevia syy-seuraussuhteita ja osaa hahmottaa kulttuurin muutoksen tunnusomaisia piirteitä eri aikakausina.

Arviointikriteerit

Arviointi 1-5. Hylätty = Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä tai opiskelija on saanut alle 50 % kurtssin kokonaispistemäärästä. 1 = Opiskelija hallitsee välttävästi perusasiat 2 = Opiskelija kykenee hahmottamaan keskeiset kurssisisällöt 3 = Opiskelija osoittaa hyvää ymmärrystä keskeisistä historian merkkipaaluista ja syy-seuraussuhteista 4 = Opiskelija osaa analysoida eri tekijöiden kulttuurista painoarvoa ja syy-seuraussuhteita 5 = Opiskelijalla on erinomaiset tiedot kurssin keskeisistä sisällöistä jahöänen osaamisensa on oivaltavaa. Historian syy-seuraussuhteiden oivaltaminen on monitasoista ja analyyttistä.”

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssin voi suorittaa non-stop -periaatteella. Ei tenttiä, verkkotehtävät ja essee. Ei läsnäoloa, itsenäinen työskentely verkossa.

Opintojakson lisätiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.