Non-stop
Opintojakson nimi Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa
Opintojakson ajankohta 04.09.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tiina Hautamäki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2023 - 30.11.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kulttuurihyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluissa

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

  • Opiskelija osaa selvittää kulttuurihyvinvoinnin roolia sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä nimetä kulttuurihyvinvoinnin tavoitteita, keinoja ja menetelmiä.
  • Opiskelijan tavoitteena on perehtyä kulttuurihyvinvointiin osana sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä sekä osana erilaisten ja eri ikäisten asiakkaiden kanssa tehtävää työtä.
  • Opiskelija osaa arvioida kulttuurihyvinvoinnin kehittämistä osana sosiaali- ja terveyspalveluita.
  • Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöistä ja kestävää kulttuurihyvinvointiin liittyvää toimintaa.
  • Kulttuurihyvinvoinnin määritelmä ja tutkimuksellinen perusta.
  • Hyvinvoinnin ja kulttuurin välinen yhteys.
  • Kulttuurihyvinvointi erilaisissa konteksteissa osana sosiaali- ja terveyspalveluita.
  • Kulttuurihyvinvointi osana yksilöiden kanssa tehtävää työtä ja osallistamista sosiaali- ja terveysalalla.
  • Kulttuurihyvinvoinnin kestävä kehittäminen osana palveluita.

Edeltävyysehdot

Perustutkinto AMK

Arviointikriteerit

Arviointi 1-5

Tyydyttävä 1-2: Opiskelija tunnistaa kulttuurihyvinvoinnin roolia ja keskusteluja. Opiskelija osaa nimetä kulttuurihyvinvoinnin tavoitteita, keinoja ja menetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen.

Hyvä 3-4: Opiskelija osaa kuvailla kulttuurihyvinvoinnin roolia ja keskusteluja. Opiskelija osaa soveltaa kulttuurihyvinvoinnin tavoitteita, keinoja ja menetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen.

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa analyyttisesti ja kriittisesti kuvailla kulttuurihyvinvoinnin keskusteluja. Opiskelija osaa analyyttisesti soveltaa kulttuurihyvinvoinnin tavoitteita, keinoja ja menetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen.

Arviointiajankohdat syyskauden joka kuukauden lopussa. Joulukuun lopussa palautettujen suoritusten arviointi 31.1.2024 mennessä. ”

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely. Itsenäisen tehtävän palautus Moodleen.

Opintojakson tiedot

Opintojakson oppimisalustana Moodle.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 1st August at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).