Kevät
Opintojakson nimi Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 10.03.2023
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sinikka Vuorinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 26.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ

16.01.2023 - 10.03.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • osaa huomioida ja arvioida kulttuurisensitiivisyyttä ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • osaa ottaa käytäntöön yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukevan työotteen ja osaa kehittää työmenetelmiä ikääntyneiden tarpeiden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen
 • osaa arvioida työyhteisöjen toimintaa syrjimättömyyden ja moninaisuuden edistämisen näkökulmasta
 • osaa nostaa esiin yhteiskuntaeettisiä haasteita ja kehittämisehdotuksia ikääntyneiden tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi

Sisällöt

 • kulttuurisensitiivisyys gerontologisessa työssä
 • ikääntyneiden vähemmistökulttuurit Suomessa
 • kulttuurisensitiivinen vuorovaikutus ja toimintakykyä edistävät työmenetelmät
 • yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukeva työote

Edeltävyysehdot

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai sote-alan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Arviointikriteerit

Numeerinen 1-5:

 • Verkkokeskustelu (2 op): Hyv-hyl.
 • Tutustumiskäynti+raportti osoitettuun kulttuurisensitiivisyyttä palvelevaan ympäristöön (1 op): Hyv-hyl.
 • Kehittämistehtävä (2 op): 1-5
 • Opponointi seminaarissa: Hyv-hyl.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksoon kuuluu aikaan sidottua verkko-opetusta, aloitusluento ja seminaari. Tarkista aikataulu 19.12.2022 alkaen lukkarikoneesta.

Opintojakson tiedot

Tietokone, nettiyhteys, headset.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.