Kevät
Opintojakson nimi Kunnossapidon syventävä kurssi
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Vesa Rahkolin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kunnossapidon syventävä kurssi

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Kurssi antaa tietoa mm. käynnissä- ja kunnossapidon menetelmistä ja kunnonvalvonnasta sekä perehdyttää kunnossapidon tietojärjestelmiin, projektijohtamiseen ja budjetointiin. Kurssi syventää aiemmin kunnossapidon peruskurssilla hankittua osaamista

Sisältö:

  • Kunnossapidon kehittämisen työkalut
  • Kunnonvalvonta – konediagnostiikka
  • Kunnossapidon tietojärjestelmät – tiedon käsittely
  • Ongelmanratkaisumenetelmät
  • Projektijohtaminen
  • Käyttöomaisuuden hallinta

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opetusmenetelmät: Itsenäistä opiskelu ja vuorovaikutteinen verkko-opetus.

Opintojakso alkaa aloitusluento tallenteesta. Tämän jälkeen opiskelijat etenevät kurssin sisältöosioihin. Jokaisessa osioissa on luentomateriaalien ja harjoitustehtävien lisäksi luentotallenne osion keskeisimmistä asioista. Kurssin puolessa välissä on webinaari, josta on tallenne. Hyväksytty suoritus edellyttää perehtymistä annettuun aineistoon ja oppimistehtävien suorittamista. Kurssi päättyy verkkoluentoon/-keskusteluun.

Opintojakson tiedot

Kunnossapidon syventävä opintojakso on jatkoa perusteet opintojaksolle, ja sitä seuraa käytännön harjoituksia sisältävä soveltava opintojakso.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautuminen aukeaa 20.11. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 7.12. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa).