Syksy
Opintojakson nimi Kuntoutuksen menetelmät
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 15.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jatta Papunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kuntoutuksen menetelmät

19.09.2022 - 15.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Tietää kuntoutuksen keskeiset muodot ja niiden erityispiirteet asiakaslähtöisesti
  • Tunnistaa asiakkaan kuntoutustarpeen
  • Osaa ohjata asiakasta löytämään/hakeutumaan kuntoutuspalvelujen piiriin, ohjata asiakasta hankkimaan rahoitusta kuntoutukseensa
  • Vahvistaa osaamistaan moniammatillisessa kuntoutuksessa

Sisältö

  • Kuntoutuksen muodot
  • Kuntoutujan toimeentuloturva
  • Kuntoutumisen asiantuntijat
  • Moniammatillinen työskentely, kuntouttava työote, toimintaterapia, sensorisen integraation terapia (SI), neuropsykologinen kuntoutus, luovat terapiat (musiikki- ja kuvataideterapia), mielenterveys-ja päihdekuntoutus, kuntoutus- ja palveluohjaus, sopeutumisvalmennus, puheterapia, AAC- kuntoutus (Alternative Augmentative Communication), sosiaalinen kuntoutus, ravitsemusterapia, fysioterapia, apuvälinepalvelut, esteettömyys
  • Kirjallisuus, tutkimukset, artikkelit

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.