Kevät
Opintojakson nimi Kuntoutuksen menetelmät
Opintojakson ajankohta 02.02.2023 - 10.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jatta Papunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 15.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kuntoutuksen menetelmät

02.02.2023 - 10.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Tietää kuntoutuksen eri osa-alueiden keskeiset muodot ja keinot
 • Tunnistaa asiakkaan kuntoutustarpeen
 • Vahvistaa osaamistaan moniammatillisessa kuntoutustyössä

Sisältö

 • Moniammatillinen työskentely
 • Kuntouttava työote
 • Toimintaterapia
 • Sensorisen integraation terapia (SI)
 • Neuropsykologinen kuntoutus
 • Luovat terapiat (musiikki- ja kuvataideterapia)
 • Mielenterveys-ja päihdekuntoutus
 • Kuntoutus- ja palveluohjaus
 • Sopeutumisvalmennus
 • Puheterapia
 • AAC-kuntoutus (Alternative Augmentative Communication)
 • Sosiaalinen kuntoutus
 • Ravitsemusterapia
 • Fysioterapia
 • Apuvälinepalvelut
 • Esteettömyys

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.