Kesä
Opintojakson nimi Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Kaija Kekäläinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 07.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana

22.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija määrittelee kuntoutuksen/kuntoutumisen käsitteen.
 • Opiskelija selittää, mitä asiakaslähtöisyys ja toimintakyky tarkoittavat kuntoutumisessa ICF:n perusajatuksen mukaan.
 • Opiskelija tietää kuntoutussuunnitelman perusteet.
 • Opiskelija tietää monialaisen ja -ammatillisen yhteistoiminnan perusteet.
 • Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja rahoituksen sekä tunnistaa niiden toimintaan vaikuttavat keskeiset lait.
 • Opiskelija hakee tutkittua ja ajankohtaista tietoa kuntoutumisesta.

Sisältö:

 • Hyvä kuntoutuskäytäntö ja kuntoutuksen suunnittelu
 • ICF-luokituksen perusteet
 • Monialainen yhteistoiminta
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä sen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö
 • Kuntoutuksen ajankohtaiset ilmiöt

Arviointikriteerit

Hvyäksytty/hylätty

Opiskelija osaa:

 • Osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
 • Käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
 • Etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa
 • Erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
 • Toimia yksittäisissä ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
 • Osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
 • Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
 • Noudattaa turvallisuusohjeita
 • Osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
 • Toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Verkkototeutus koostuu opintojakson orientaatiosta ja viidestä eri moduulista, jotka opiskelija opiskelee itsenäisesti tai yhdessä itse valitsemansa työparin kanssa oman aikataulun mukaan. Moduuleissa on käytetty lähdeaineistoa, videomateriaalia ja verkkoluentoja. Opiskelijat tekevät opintojakson moduulien sisältöihin perustuen oppimistehtävän, joka palautetaan opintojakson päätteeksi. Oppimistehtävän voi tehdä yksin tai parityötä . Opiskelijat vastaavat itse työparin löytämisestä ja tehtävään varattavan ajan aikatauluttamisesta.

Jokainen opiskelija tekee myös yksilötehtävänä kaksi lyhyttä verkkokurssia, joista palautetaan erillinen todistus opintojakson moodleen.

Opintojakson tiedot

Opintojakson orientaatio zoomissa ma 22.5 klo 13-14,

Opintojaksossa 1 työpaja, johon voi tulla keskustelemaan opintojakson sisällöistä muiden opiskeljoiden kanssa , myös opettajat paikalla. ti 6.6. klo 15-16