Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Kuntoutus ja kuntouttava toiminta
Opintojakson ajankohta 01.06.2020 - 31.07.2020
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tuula Riikonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.03.2020 - 17.05.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Kuntoutus ja kuntouttava toiminta

01.06.2020 - 31.07.2020

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdyt kuntoutuksen palvelujärjestelmään, rahoitusmahdollisuuksiin sekä toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön. Perehdyt myös ICF – luokitukseen kuntoutuksen viitekehyksenä sekä GAS-menetelmän periaatteisiin tavoitteiden asettelussa.

 

Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinnot 5 op/ 135 h tuntia, itsenäinen opiskelu. Opintojaksosta info moodle alustalla.

Oppimateriaali:

Kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö:- http://www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/kuntoutus/lainsaadanto/Kela, kuntoutus:- http://www.kela.fi/kuntoutusGAS:- http://www.kela.fi/gas-menetelmaICF:- https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus- https://www.julkari.fi/handle/10024/77744Lisäksi kuntoutusalan kirjallisuus

Verkko-opinnot 5 op/ 135 h tuntia, itsenäinen opiskelu. Opintojaksosta info moodle alustalla.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoita kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoite ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäinfot lähetetään hieman ennen opintojakson alkua sähköpostitse.