Syksy
Opintojakson nimi Kuntoutustoiminta
Opintojakson ajankohta 22.08.2022 - 23.10.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Riikka Korhola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Kuntoutustoiminta

22.08.2022 - 23.10.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tietää kuntoutuksen käsitteet ja tavoitteet yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista
  • tuntee erilaiset kuntoutuksen osa-alueet, keskeiset sisällöt ja periaatteet
  • tietää kuntoutuksen palvelujärjestelmän, kuntoutuslainsäädännön ja toimintamuodot (TO; LO)
  • osaa suunnitella palveluohjaus- ja kuntoutusprosessia ja soveltaa sosiaalisen kuntoutuksen työtapoja (EH;TO;LO)

 

Sisältö:

  • kuntoutus käsitteenä, kuntoutuksen osa-alueet, kuntoutuksen palvelujärjestelmä
  • kuntoutusmuodot, kuntoutus prosessina, kuntoutuslainsäädäntö
  • kuntoutus- ja palveluohjaus
  • kuntoutus- ja palvelusuunnitelma

Edeltävyysehdot

Opintojakso kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin.

Arviointikriteerit

Opintojakson arviointi hylätty – 5. Arviointi koostuu kaikkien opintojakson oppimistehtävien suorittamisesta, painottuen koostavaan oppimistehtäväesseeseen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin. Opintojakso sisältää muun muassa lyhyitä kirjallisia tehtäviä kuntoutuksen eri teemoista ja osa-alueista, keskustelualuetyöskentelyä sekä kirjallisen, koostavan oppimistehtäväesseen.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso on laajuudeltaan 5op, joka vastaa opiskelijatyönä n. 135h (1op = 27h, 5op = 135h). Opintojakso koostuu kuudesta oppimisosiosta, sisältäen orientaation. Eri osioissa oppimistehtävään käytetty aika vaihtelee, yleisesti yhden oppimisosion tekemiseen aikaa on noin kolme viikkoa. Työskentelemällä viikoittain opiskelija edistää oppimisprosessiaan itseään kuormittamatta.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi