Syksy
Opintojakson nimi Kustannustietoisuus (syksy 2021)
Opintojakson ajankohta 01.08.2021 - 31.12.2021
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Esa Aula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 30.11.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Kustannustietoisuus (syksy 2021)

01.08.2021 - 31.12.2021

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa:

  • selittää budjetoinnin käsitteen ja tehdä yksinkertaisen budjetin.
  • tunnistaa budjetoinnin mahdolliset vaikeudet.
  • selittää sosiaali- ja terveysalan merkittävimmät kustannustekijät.
  • tunnistaa oman roolinsa osana yksikön taloutta
  • kehittää, parantaa ja tehostaa omaa työtehokkuutta.
  • selittää kustannustietoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kustannustietoisuus sote-alalla MOOC:ssa tutustutaan budjetointiin ja työntekijän omaan toimintaan osana työantaja organisaation taloutta. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan keskeisimmät kustannustekijät ja siihen vaikuttavat tekijät.

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointikriteerit

Arviointi hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että avaat materiaalina olevat videot ja niihin liittyvät dokumentit, teet annetut tehtävät (ei palautetta tai arviointia) sekä annat itsellesi palautetta kurssin lopuksi keskustelualueella.

Itsearviointi suoritetaan opiskelijan toimesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus ovat DigiCampuksen työtilassa. Saat linkin DigiCampuksen työtilaan ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.

Opintojakson tiedot

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.