Non-stop
Opintojakson nimi Kustannustietoisuus (sote-alalla) (1.6.-31.12.2023)
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Esa Aula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 26.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Kustannustietoisuus (sote-alalla) (1.6.-31.12.2023)

01.06.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa:

 • selittää budjetoinnin käsitteen ja tehdä yksinkertaisen budjetin.
 • tunnistaa budjetoinnin mahdolliset vaikeudet.
 • selittää sosiaali- ja terveysalan merkittävimmät kustannustekijät.
 • tunnistaa oman roolinsa osana yksikön taloutta
 • kehittää, parantaa ja tehostaa omaa työtehokkuutta.
 • selittää kustannustietoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kustannustietoisuus sote-alalla MOOC:ssa tutustutaan budjetointiin ja työntekijän omaan toimintaan osana työantaja organisaation taloutta. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan keskeisimmät kustannustekijät ja siihen vaikuttavat tekijät.

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointikriteerit

 • Arviointi hyväksytty/hylätty.
 • Kaikki kurssin osiot tulee suorittaa hyväksytysti kokonaisarvionnin saadakseen.
 • Hyväksytty suoritus edellyttää, että avaat materiaalina olevat videot ja niihin liittyvät dokumentit, teet annetut tehtävät (ei palautetta tai arviointia) sekä annat itsellesi palautetta kurssin lopuksi keskustelualueella.
 • Arviointeja kirjataan kerran kuussa, jokaisen kuun alussa edellisen kuun aikana valmistuneet suoritukset.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta ajalla 1.6.-31.12.2023.
 • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus ovat DigiCampuksen työtilassa. Saat linkin DigiCampuksen työtilaan ja kurssiavaimen toukokuussa, kun opintojakson aloitus lähenee ja sen jälkeen ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Kirjautuminen tapahtuu oman AMK:si opiskelijatunnuksilla & vahvistusviestissä olevalla kurssiavaimella.
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
 • MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.
 • Opintoon liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen mooc@laurea.fi.

Opintojakson tiedot

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.