Non-stop
Opintojakson nimi Kuvakommunikoinnin perusteet
Opintojakson ajankohta 06.02.2023 - 30.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Tanja Gavrilov
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.10.2022 - 22.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kuvakommunikoinnin perusteet

06.02.2023 - 30.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla opiskellaan kuvakommunikoinnin perusteita. Opintojen alussa tutustutaan lyhyesti myös laajempaan kommunikointia tukevien menetelmien kenttään. Kuvakommunikoinnin opintojen sisältöjä ovat muun muassa kuvan käytön tavat, kuvan erilaiset tehtävät sekä erilaiset kuvatyypit ja kuvakommunikoinnissa käytettävät materiaalit. Opintojaksolla tutustutaan myös kuvakommunikoinnin ohjaukseen sekä tehdään kuvakommunikointiin liittyviä lyhyitä harjoituksia. 

Osaamistavoitteet:  

Opiskelija:   

  • ymmärtää kuvakommunikoinnin perusteet 
  • osaa paikantaa kuvakommunikoinnin muiden kommunikointia tukevia menetelmien (AAC) joukkoon 
  • ymmärtää semiotiikan (merkkioppi) perusteita 
  • tietää perusasioita kuvan teoriasta 
  • löytää kuvakommunikointia käsittelevän kirjallisuuden ja tutkimuksen äärelle
  • osaa etsiä tietoa kuvakommunikoinnin ohjaamisen suunnittelusta ja toteutuksesta 

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle ei vaadita aiempia opintoja. Opintojakso soveltuu hyvin myös kuvakommunikointia jo aiemmin käyttäneille ammattilaisille, joilla ei ole teoriatietoa kuvasta kommunikointia tukevana menetelmänä. 

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu – täydennettävä .

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan Humakin verkkoympäristössä itsenäisesti. Opintojaksolla on kaksi webinaaria: aloitus- ja päättöwebinaari, jotka tallennetaan, joten ne ovat katsottavissa myös jälkikäteen (ei vaadi läsnäoloa). Opetusmateriaalit sisältävät myös opintojakson aiheita syventäviä ja täydentäviä webinaaritallenteita. Voit suorittaa opintojakson tehtävät ja harjoitukset oman aikataulusi mukaisesti, mutta tehtäville on laadittu myös aikatauluehdotus opintojen tueksi.

Webinaarit:

  • 06.02.2023 14.15 – 15.45
  • 27.04.2023 14.15 – 15.45

Opintojakson tiedot

Tietokoneessa perustoimisto-ohjelmat, pdf-lukuohjelma, video, kuuloke-mikrofoni ja kamera.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijapalautetta:

“Parasta ollut hyvät ja selkeät ohjeet koko kurssiin ja tehtäviin liittyen, kurssin on voinut hyvin suorittaa omien aikataulujen mukaan. Tehtävät ovat olleet mukavia ja mielenkiintoisia tehdä, webinaaritallenteet olivat myös kivoja ja helpottivat asioiden ymmärtämistä ja oppimista.”

“Opintojaksolla parasta oli tehtävät. Ne havainnollistivat hyvin aiheita ja niitä oli mukava tehdä.”

“Opetusympäristö, tehtävänanto ja opettajan tavoitettavuus motivoivat työskentelyyn.”

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.