Syksy
Opintojakson nimi Kyberturvan perusteet
Opintojakson ajankohta 02.10.2023 - 20.12.2023
Korkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Tero Ulvinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 31.08.2023 - 18.09.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kyberturvan perusteet

02.10.2023 - 20.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

 • Puutteet kyberturvallisuuden hallinnassa aiheuttavat merkittäviä riskejä yritysten ja organisaatioiden toimintaan.
 • Tällä opintojaksolla opit tärkeimmät kyberturvallisuuden perusteet ja käytännöt.

Sisältö:

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät kyberturvaan liittyvät riskit ja tietoturvan perusteet sekä osaat suojautua tietoturvauhilta.

 • Kyberturvan perusteet
 • Hyökkäystyypit
 • Tekninen ympäristö
 • Salausteknologiat
 • Autentikointi ja pääsynvalvonta
 • Riskeihin varautuminen ja parhaat käytännöt
 • Tietoturvan lailliset ja eettiset kysymykset
 • Tietoturvan nykyiset trendit ja tulevaisuuden kehitysnäkymät
 • Yhteenveto

Edeltävyysehdot

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu Moodlessa.

Ilmoittautumistiedot

Tieto kurssille pääsystä ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautuminen suljetaan mahdollisesti ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jos kurssipaikat tulevat täyteen. Kurssille on rajattu määrä paikkoja.

 

.