Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Kyberturvan perusteet
Opintojakson ajankohta 15.05.2023 - 15.08.2023
Korkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Tero Ulvinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 02.05.2023
Ilmoittautumistiedot

Kyberturvan perusteet

15.05.2023 - 15.08.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

 • Opintojakson suoritettuasi hallitset tietoturvan perusteet, ymmärrät kyberturvaan liittyvät riskit ja osaat suojautua uhilta. 

Sisältö:

 • Kyberturvan perusteet  
 • Hyökkäystyypit   
 • Tekninen ympäristö   
 • Salausteknologiat   
 • Autentikointi ja pääsynvalvonta   
 • Riskeihin varautuminen ja parhaat käytännöt   
 • Tietoturvan lailliset ja eettiset kysymykset   
 • Tietoturvan nykyiset trendit ja tulevaisuuden kehitysnäkymät   
 • Yhteenveto 

Hyödyt:

 • Puutteet kyberturvallisuuden hallinnassa aiheuttavat merkittäviä riskejä yritysten ja organisaatioiden toimintaan.
 • Tällä opintojaksolla opit tärkeimmät kyberturvallisuuden perusteet ja käytännöt. 

Edeltävyysehdot

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu Moodlessa.

Opintojakson lisätiedot

Opettajan loman aikana arviointeja ei anneta.

Ilmoittautumistiedot

Tieto kurssille pääsystä ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautuminen suljetaan mahdollisesti ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jos kurssipaikat tulevat täyteen. Kurssille on rajattu määrä paikkoja.

 

UPDATE: Opintojakso on täynnä! Ilmoittautuminen saatetaan avata uudelleen huhtikuun puolessa välissä, jos opintojaksolle saadaan lisää kiintiöpaikkoja.