Kevät
Opintojakson nimi Laadukkaat verensiirrot
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 11.06.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Leena Hinkkanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Laadukkaat verensiirrot

09.01.2023 - 11.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää laadukkaan verensiirtoketjun eri vaiheet luovuttajasta potilaaseen
  • tietää verensiirtoketjun eri toimijoiden roolit ja saumattoman yhteistyön tärkeyden
  • syventää osaamistaan verivalmisteista ja niihin liittyvistä tutkimuksista
  • ymmärtää turvallisen verensiirron merkityksen ja osaa toimia haittavaikutustilanteissa.

Sisältö:

  • Verihuoltoketju
  • Veri ja verivalmisteet
  • Verensiirtotutkimukset
  • Verensiirron käytännön toteutus
  • Verensiirron haittavaikutukset

 

Edeltävyysehdot

Suositus: opintojakso suoritetaan sen jälkeen, kun opiskelija on opiskellut i.v.-lääkehoitoon liittyvät asiat.

Toteutus sopii sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö- ja ensihoitajaopiskelijoille sekä myös bioanalyytikko-opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki tehtävät ja testit on tehty ohjeistuksen mukaisesti ja myöskin tentti on hyväksytysti suoritettu annetun aikataulun puitteissa.

Koordinoija laittaa suoritusmerkinnät Peppiin 2-3 viikon välein.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson työmuodot: videoituja luentoja, tehtäviä, oppimistestejä, lopputentti

Opintojakson tiedot

Laadukkaat verensiirrot 2op on Metropolia AMK:n ja Suomen Punaisen ristin Veripalvelun yhdessä laatima verkkokoulutus. Opintojakso suoritetaan Metropolia AMK:n moodlessa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.