Syksy
Opintojakson nimi Laadullinen tutkimus
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 20.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sari Järvinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 18.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Laadullinen tutkimus

01.09.2024 - 20.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tarkoitus

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät laadullisen tutkmuksen kokonaisuutta ja osaat hyödyntää laadullista tutkimusta ja sen menetelmiä työelämän kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Opintojakson osaamiset

  • Eettinen osaaminen
  • Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
  • Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet

Opintojason suoritettuasi sinulla on kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen teoreettisista perusteista ja menetelmistä. Ymmärtät laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Tunnistat erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Sinulla on valmiudet tehdä laadullista tutkimusta. Osaat arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Monimuoto-opetus, jossa hyödynnetään verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua ja vertaistukea.

Toteutusaika 1.9-20.12.2024 (Moodle auki)

I Webinaari 17.9.2024 kello 16-19 II Webinaari 9.10.2024 kello 16-19 III Webinaari 29.10.2024 kello 16-19 Seminaaripäivä 28.11.2024 kello 8-13