Non-stop
Opintojakson nimi Laatu ja koneturvallisuus 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 01.08.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jarmo Juuso
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Laatu ja koneturvallisuus 5 op, nonstop

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Laatukäsite, laatujärjestelmästandardit, yrityksen laatujärjestelmä: koneturvallisuusdirektiivi, CE-merkintä, käyttöturvallisuustiedotteet, tuotevastuu, aktiivinen ja passiivinen koneturvallisuus.

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotteen ja toiminnan laadun sekä turvalliseksi suunnitellun koneen merkityksen asiakastyytyväisyyteen ja niiden yhteyden yrityksen menestykselliseen toimintaan. Opiskelija tuntee konedirektiivin vaatimukset ja osaa soveltaa niitä suunnittelutyössään. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Moodletyöskentely: Kurssin suoritus on jaettu 3 tasoon. Tason 1 tentit (6kpl, 1/aineisto) ovat oikein-väärin väittämiä. Tason 2 tentit (6kpl, 1/aineisto) ovat drag&drop tyyppisiä tehtäviä ja tason 3 tentit (2kpl) soveltavia tehtäviä. Jokainen tehtävä kerryttää opiskelijan omaa pistesaldoa ja tehtävistä saadut pisteet on osa kurssin suoritusta. Moodlesivulle tullaan toteutuksen aikana tekemään lisäohjeistusta tarvittaessa. Moodlesivut ovat toteutuksen aikana pääasiallinen yhteydenpitokanava opiskelijoiden ja opettajan välillä.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.