Kesä
Opintojakson nimi Laatu radiografiassa
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jäntti Aija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Laatu radiografiassa

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää laadunhallintaan liittyvät keskeisen käsitteet, ymmärtää laadunhallinnan keskeiset periaatteet radiografiatyössä, tuntee radiografiatyön laatua ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja muun ohjeistuksen sekä tietää laatuun liittyviä arviointimenetelmiä.

Keskeinen sisältö

  • Laadun ja laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja laatutyökalut
  • Laadunhallintaa ohjaava säännöstö
  • Palvelun laatu
  • Kliininen laatu (osaaminen, potilasturvallisuus)
  • Prosessin laatu, tekninen laatu
  • Kliininen auditointi eli sädeturva-auditointi ja itsearviointi

Edeltävyysehdot

Opintojakso on tarkoitettu röntgenhoitajaopiskelijoille, joilla on vähintään yksi ammatillinen harjoittelu terveydenhuollon organisaatiossa tehtynä. Edeltävinä teoriaopintoina suositellaan: natiiviröntgentutkimukset, ultraäänitutkimukset ja tietokonetomografiatutkimukset, (sädehoito ja/tai isotooppitutkimukset).

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Itsenäinen opiskelu
  • Keskustelut Moodle-alustalla
  • Tentit

Opintojakson lisätiedot

Kohderyhmä: Röntgenhoitajaopiskelijat

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.