Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Laatutekninen perusajattelu (nonstop) (Ammattiliitto Pro)
Opintojakson ajankohta 16.11.2020 - 31.05.2021
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Kirsi Niininen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 31.03.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma

Laatutekninen perusajattelu (nonstop) (Ammattiliitto Pro)

16.11.2020 - 31.05.2021

Opintojakson kuvaus

Opiskelija hallitsee laatuteknisen perusajattelun ja osaa huomioida sen työtehtävissään. Hän ymmärtää ja asennoituu laadun tekemiseen osana normaalia työtä.

Sisältö

  1. Laatuajattelu: Laadun merkitys, laadun määrittely, jotta sitä voi hallita ja kehittää, laadun tekemisen perusteet
  2. Laadunhallintastandardit: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 ja niiden käyttöidea, muiden johtamisjärjestelmästandardien rakenne ja idea
  3. Laatukustannukset ja niiden hyödyntäminen

Edeltävyysehdot

Ei vaatimuksia

Arviointikriteerit

Arviointi tapahtuu palautettavien oppimistehtävien avulla. Hylättyjä oppimistehtäviä voi tarkentaa/korjata enintään kaksi kertaa.

Hyväksytty: Opiskelija tuntee vähintäänkin tyydyttävästi laatuteknisen perusajattelun peruskäsitteineen ja laatukustannusten sekä laadunhallintajärjestelmän perusidean. Opiskelija osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Hylätty: Opiskelija ei tunne laatuteknistä perusajattelua eikä kykene soveltamaan sitä käytäntöön.