Syksy
Opintojakson nimi Läheisväkivallan ennaltaehkäisy
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sami Hoisko
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Läheisväkivallan ennaltaehkäisy

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

– ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saada valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä

– tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osata soveltaa niitä omassa työssään

– ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osata tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen

– osata käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja  neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa

Sisältö:

– Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu

– Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä

– Turvataidot ja turvakeskustelu

– Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä

– Oma ammatillinen kehittyminen

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkko-opiskelu, oppimistehtävät, yksilötyöskentely. Opintojaksolla ei ole webinaareja.