Kevät
Opintojakson nimi Läheisväkivallan ennaltaehkäisy (nonstop)
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Eija Kuisma ja Taina Sten
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Läheisväkivallan ennaltaehkäisy (nonstop)

09.01.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

– ymmärtää läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet, tunnistaa ne ja saada valmiuksia väkivallasta puheeksiottamiseen kohdatessaan asiakkaita ja perheitä

– tietää valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osata soveltaa niitä omassa työssään

– ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja osata tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen

– osata käyttää voimavaraistavaa ohjausta ja  neuvontaa läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa

Sisältö:

– Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu

– Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä

– Turvataidot ja turvakeskustelu

– Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä

– Oma ammatillinen kehittyminen

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkko-opiskelu, oppimistehtävät, yksilötyöskentely. Opintojaksolla ei ole webinaareja.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle otetaan mukaan 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voi suorittaa joustavasti ajalla 9.1.-19.5.2023. Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2023.