Non-stop
Opintojakson nimi Lammastalous ja luonnon monimuotoisuus
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Titta Järveläinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 02.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lammastalous ja luonnon monimuotoisuus

29.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa arvioida lammaskatraan hoitotoimia tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon sekä eläinten terveyden näkökulmasta. Opiskelija osaa kuvata lammasrotujen ominaisuuksia ja geneettistä monimuotoisuutta. Opiskelija osaa suunnitella lammastaloutta harjoittavan tilan sisäruokintaa. Opiskelija osaa arvioida lampaiden laidunnusta erityisesti luonnon monimuotoisuuskohteilla.

Sisältö:

Lammastalouden vuosirytmi, rakennukset ja hoitotoimet Eläinaines ja sen geneettinen monimuotoisuus Sisäruokinnan ja laidunnuksen suunnittelu Terveydenhoito Lammas monimuotoisuuskohteiden hoitajana

Edeltävyysehdot

Eläinfysiologian, ruokinnan ja genetiikan perustietämys.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5.

Arviointimenetelmät:

  • Tentti (arviointi 1-5, paino 0.40)
  • Ruokinta- ja laidunsuunnitelma (arviointi 1-5, paino 0.60)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina itsenäisesti. Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaan ns. nonstop. Opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-oppimisalustalla. Itsenäisen opiskelun tukena käytetään luentotallenteita ja verkkomateriaalia.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Opintojakso pyörii non-stopina 31.7.2023 saakka.

Opintojakson tiedot

Opiskelijan tulee etsiä oppimistehtävään soveltuva tilakohde.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)