Non-stop
Opintojakson nimi Lämpö- ja virtaustekniikka 3 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 02.01.2023 - 30.07.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jarmo Hautaniemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 09.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lämpö- ja virtaustekniikka 3 op, nonstop

02.01.2023 - 30.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

SI-järjestelmän lämpö- ja virtaustekniikkaan liittyvät suureet ja yksiköt. Lämpö- ja virtaustekniikan ongelmien fysikaaliset periaatteet ja käyttötarkoitukseen sopivien mallinnusmenetelmien valinta sekä niiden soveltaminen erilaisiin ongelmiin ja tilanteisiin. Lämpö- ja virtausmittausten tekeminen. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen. Sisältö

Lämpötila, lämmön vaikutus aineeseen, lämpöenergia ja sen siirtyminen ja lämpövoimakoneet. Nesteiden ja kaasujen statiikka sekä virtaustekniikan perusteet.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on täysin itsenäisesti suoritettava Non stop- verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-alustalla.

Tässä tarkempi kuvaus toteutuksesta. Kurssissa 5 lukua:

Virtaustekniikka:

1) Nestestatiikka

2) Nestevirtaukset

Lämpötekniikka

3) Lämpölaajeneminen ja kaasut

4) Lämmönsiirto

5) Termodynamiikka

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.