Non-stop
Opintojakson nimi Lämpö- ja virtaustekniikka 3 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jarmo Hautaniemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Lämpö- ja virtaustekniikka 3 op, nonstop

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Lämpötila, lämmön vaikutus aineeseen, lämpöenergia ja sen siirtyminen ja lämpövoimakoneet. Nesteiden ja kaasujen statiikka sekä virtaustekniikan perusteet

Tavoitteet

SI-järjestelmän lämpö- ja virtaustekniikkaan liittyvät suureet ja yksiköt. Lämpö- ja virtaustekniikan ongelmien fysikaaliset periaatteet ja käyttötarkoitukseen sopivien mallinnusmenetelmien valinta sekä niiden soveltaminen erilaisiin ongelmiin ja tilanteisiin. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen.

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot: Työturvallisuus ja ensiapu tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssissa 5 lukua.

Virtaustekniikka:

1) Nestestatiikka

2) Nestevirtaukset

Lämpötekniikka:

3) Lämpölaajeneminen ja kaasut

4) Lämmönsiirto

5) Termodynamiikka

Tehdään luvut kronologisessa järjestyksessä.

Yhden luvun suoritus:

  • Tutustutaan teoriaan videoklippien ja laskuesimerkkien avulla
  • Tehdään laskutehtävät: jokaisessa luvussa n. 10 laskutehtävää, joista tehtävä vähintään 20%.
  • Tehtävien palautuksen jälkeen aukeaa tiedosto, jossa tehtävien mallivastaukset. Perehdytään niihin ja selvitetään omat mahdolliset virheet.
  • Tehdään mahdollinen simulointitehtävä.

Kun kahden ensimmäisen luvun tehtävät tehty, aukeaa Tentit-kansiossa Välikoe 1. Siinä yrityskertoja kolme.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.