Non-stop
Opintojakson nimi Länsimaisen rytmimusiikin historiaa tanssinopettajaopiskelijoille
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Salmela Marko
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.04.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Länsimaisen rytmimusiikin historiaa tanssinopettajaopiskelijoille

19.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Länsimaisen rytmimusiikin verkkokurssin avulla vahvistat omaa osaamistasi musiikin käyttämisessä tanssinalalla. Saat työkaluja musiikin analysoimiseen rakenne- ja tahtilajitehtävien avulla. Kurssilla opit hyödyntämään mm. Latin- rytmiikka koordinaatioharjoitteissa.

Keskeinen sisältö

Kurssilla perehdytään länsimaisen rytmimusiikin rakenteisiin ja rytmiikkaan kuunnellen ja analysoiden sekä itse tehden.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

– aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien suorittaminen ja itsenäinen opiskelu ja aineistoihin perehtyminen

Ilmoittautumistiedot

Kohderyhmä: Tanssijat, tanssinopettajat

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.