Syksy
Opintojakson nimi Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jenni Ikola-Mäki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa käyttää työssään Lapset Puheeksi-menetelmän lokikirjaa ja keskustella perheiden kanssa voimavaralähtöisesti. Hän osaa järjestää Lapset puheeksi -neuvonpidon ja toimia siinä moniammatillisen työryhmän jäsenenä tai vetäjänä. Opiskelija osaa keskustella perheiden kanssa lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen merkityksestä lapsen kasvulle ja hyvinvoinnille. Opiskelija osaa kartoittaa keskeiset toimijat lapsen ja perheen elämässä ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä perheen tarpeiden mukaisesti.

Sisältö:

Lapset puheeksi -menetelmään tutustuminen ja opetteleminen. Oma-aloitteinen toiminta moniammatillisessa yhteistyössä. Palvelujen ja eri toimijoiden yhteistyön saumattomuus perheen näkökulmasta.

Edeltävyysehdot

Opiskelija hahmottaa perheiden terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä lapsiperheiden palveluiden kentässä. Opiskelijalla on ymmärrys sivistys-, sosiaali- ja terveysalan moniammatillisesta yhteistyöstä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Verkkopedagogiikka
  • Kontaktiopetus verkossa
  • Menetelmän harjoittelu pari- ja ryhmätyöskentelyn sekä casetyöskentelyn avulla
  • Keskustelujen itsenäinen harjoittelu ja itsenäinen työskentely oppimistehtävien parissa

Opintojakson tiedot

Opintojakson webinaarit toteutuvat seuraavasti:

– 29.8.22 klo 15-18

– 5.9.22 klo 15-18

– 3.10.22 klo 15-18

– 31.10.22 klo 15-18

– 13.12.22 klo 15-18

(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)

HUOM! Opintojakson koodi on SZZZ1921-3007. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu mahdollisten muutosten varalta osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.