Syksy
Opintojakson nimi Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa
Opintojakson ajankohta 26.08.2024 - 18.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jenni Ikola-Mäki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 11.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Lapset puheeksi -menetelmä perheiden asiakkuuksissa

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Tällä opintojaksolla tutustut Lapset puheeksi -menetelmään ja opit hyödyntämään sitä sosiaali- ja terveyspalveluissa lapsiperheiden parissa työskennellessäsi. Opintojakson suoritettuasi osaat toteuttaa Lapset puheeksi -keskustelun ja hyödyntää lokikirjaa Lapset puheeksi -prosessissa perheen kanssa työskennellessäsi.

Osaat keskustella perheiden kanssa lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen merkityksestä lapsen kasvulle ja hyvinvoinnille. Osaat keskustelussa tunnistaa perheiden tuen tarpeita ja keskustella perheiden kanssa voimavaralähtöisesti.

Osaat tarvittaessa järjestää Lapset puheeksi -neuvonpidon ja toimia siinä moniammatillisen työryhmän jäsenenä tai vetäjänä. Osaat kartoittaa keskeiset toimijat lapsen ja perheen elämässä ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä perheen tarpeiden mukaisesti.

Sisältö:

  • Lapset puheeksi -menetelmän taustateoriat ja keskeiset käsitteet
  • Lapset puheeksi -menetelmän hyödynnettävyys erilaisissa palveluissa
  • Lapset puheeksi -menetelmän tarkoitus perheen hyvinvoinnin ja lapsen hyvän kasvun ja kehityksen tukena
  • Lapset puheeksi -menetelmän materiaalit ja niiden käyttö
  • Moniammatillinen ja monialainen toiminta Lapset puheeksi -menetelmän parissa

Edeltävyysehdot

Hahmotat perheiden terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä lapsiperheiden palveluiden kentässä. Sinulla on ymmärrys sivistys-, sosiaali- ja terveysalan moniammatillisesta yhteistyöstä. Sinulla on kokemusta asiakastyöstä harjoittelun tai työkokemuksen kautta.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Verkossa toteutettavassa kontaktiopetuksessa tutustut Lapset puheeksi -menetelmään ja siinä käytettäviin materiaaleihin.
  • Kokemuksellisen oppimisen kautta harjoittelet LP -keskustelujen toteuttamista ja neuvonpidossa toimimista.
  • Käytännön harjoittelua tehdään pari- ja ryhmätehtävissä case-työskentelyn sekä itsenäisesti toteutettavien keskustelujen kautta.
  • Hyödynnät itsenäisessä työskentelyssä ja ryhmäpohdinnoissa näyttöön pohjaavaa materiaalia oman ja yhteisen reflektion tukena.
  • Oppimispäiväkirjatyöskentely tukee reflektiota läpi opintojakson.

Opintojaksoon ei sisälly tenttejä. Opintojaksoon sisältyy kolme itsenäisesti tehtävää tehtävää, joiden palautus on tasaisin väliajoin opintojakson aikana. Oppimispäiväkirjatyöskentely kulkee rinnalla läpi koko opintojakson.

Opintojakson tiedot

Opintojakson koodi on SZ00CL29-3001. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi.

(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)