Syksy
Opintojakson nimi Lapset puheeksi -menetelmät
Opintojakson ajankohta 04.09.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Liisa Seppänen, Johanna Jylhä-Ollila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 30.08.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lapset puheeksi -menetelmät

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija käyttää työssään Lapset puheeksi -keskustelua ja neuvonpitoa.

Opiskelija keskustelee vanhempien kanssa lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen toimivuudesta lapsen arjessa. Opiskelija keskustelee dialogisesti, vanhempia ja lapsia kunnioittaen.

Opiskelija kertoo lapsia suojaavista ja haavoittavista tekijöistä ja pohtii yhdessä vanhempien kanssa, mitä konkreettista lapsen arjessa voi tehdä suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi.

Opiskelija organisoi ja johtaa tarvittaessa Lapset puheeksi -neuvonpidon ja toimii monialaisen työryhmän jäsenenä.

Sisältö:

Teoreettinen taustoitus ja lähtökohdat. Keskeiset käsitteet: kehitysympäristö, lapsen kehitys, vahvuudet, arkinen vuorovaikutus, suojaavat tekijät, haavoittuvuus. Arvostava vuorovaikutus. 2 op

Lapset Puheeksi -keskustelu ja siihen liittyvät manuaalit. Lapset puheeksi -neuvonpito ja siihen liittyvät manuaalit. Menetelmän harjoittelu käytännössä. 3 op

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja verkkotyöskentelyyn. Hän tekee hyväksytysti kaikki opintojakson oppimistehtävät

Hylätty: Opiskelija ei osallistu opetukseen eikä suorita opintojaksolle määriteltyjä oppimistehtäviä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu tapahtuu Moodle -ympäristössä yksilö-, pari- ja pienryhmätehtävien avulla. Opiskeluun liittyy käytännön harjoituksia.

Opettajan opetus ja ohjaus tapahtuu etäyhteydellä ja Moodle-ympäristössä.

Pakolliset työpajat etäyhteydellä yhteensä 12 h, menetelmiin perehtyminen ja menetelmien (Lapset puheeksi -keskustelu ja -neuvonpito) harjoittelu.

Pienryhmäkohtaiset tapaamiset 1/2 kertaa.

Opetuksen ajat:

  • Viikko 36 maanantai 4.9.2023 klo 15 – 19
  • Viikko 37 maanantai 11.9.2023 klo 15 – 19
  • Viikko 46 maanantai 13.11.2023 klo 15 -19
  • Lisäksi sovitusti jokaiselle pienryhmälle pakollinen tapaaminen lokakuun aikana.

HUOM! Etäosallistuminen ja -harjoitusten teko edellyttää osallistujilta: toimiva nettiyhteys, tietokone, mikrofoni ja kamera.

 

Opintojakson tiedot

Sisällön jaksotus:

Tehtävä 1: Ennakkotehtävät, esittäytyminen ja Lapset puheeksi -menetelmään tutustuminen etukäteismateriaalin avulla, yksilötehtävä. Osallistuminen etäopetukseen ja harjoituksiin (Lapset puheeksi -keskustelu ja neuvonpito)

Tehtävä 2: Lapset puheeksi -keskustelun käytännön harjoitukset (paritehtävä) ja niihin liittyvä päiväkirja (yksilötehtävä)

Tehtävä 3: Lapset puheeksi -neuvonpitoharjoitus, ryhmätehtävä

Tehtävä 4: Reflektiokeskustelut pienryhmissä

Tehtävä 5: Oppimisen ja toteutuksen arviointi

Opintojakson lisätiedot

Opintojaksolle hyväksytyt saavat ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviestin, josta löytyy lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautuminen aukeaa 14.8.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi