Syksy
Opintojakson nimi Lapsi- ja nuorisoryhmän ohjaaminen
Opintojakson ajankohta 03.10.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 18.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Lapsi- ja nuorisoryhmän ohjaaminen

03.10.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tiedät ryhmän ohjaamisen eri vaiheet ja tunnistat erilaiset ohjaustyylit. Saat valmiuksia toimia haasteellisissakin tilanteissa niin, että ryhmän turvallisuus mahdollistuu. Saat valmiuksia antaa selkeää ja rakentavaa palautetta osallistujille. Sisältö: Mitä erilaisia ohjaustyylejä on ja mitä merkitystä on ohjaustyylillä? Miten ryhmä toimii ja millaisia vaiheita ryhmässä yleensä on? Millaisia ovat hyvät ryhmänhallintakeinot? Miten voit vaikuttaa ryhmän kokemaan turvallisuudentunteeseen? Miten annetaan selkeä ja rakentava palaute?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelumateriaali annetaan kurssilla. Pääasiassa e-materiaalia.