Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Lapsi- ja perhetyön menetelmät 5op
Opintojakson ajankohta 01.06.2020 - 31.08.2020
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Merja Hjulberg
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.03.2020 - 14.05.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Lapsi- ja perhetyön menetelmät 5op

01.06.2020 - 31.08.2020

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee perhetyön työmuotoja ja taustateorioita osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhelähtöisiä työmenetelmiä Sisältö: perhetyön teoreettiset lähtökohdat perhetyön eri muodot lapsi- ja perhetyön menetelmät

Edeltävyysehdot

Opintojakso soveltuu erityisesti sosiaalialan opiskelijoille. Opiskelija tutustuu lapsiperheille tarkoitettuihin palveluihin, erityisesti sosiaalihuoltolain mukaiseen ehkäisevään perhetyöhön sekä lastensuojelulain mukaiseen tehostettuun perhetyöhön. Opiskelija perehtyy perhetyöntekijän ammatilliseen osaamiseen sekä tutustuu erilaisiin perhetyössä käytettäviin menetelmiin sekä kokeilee niitä.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan 0 – 5. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää kaikkien opintojaksolle kuuluvien oppimistehtävien tekemistä. Opintojakson yksi laajempi oppimistehtävä arvioidaan numeraalisesti 0- 5. Opintojakson muut oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojaksoon ei sisälly luentoja, vaan opintojaksoon sisältyvä materiaali löytyy Moodlesta tai se mainitaan Moodlessa. Opiskelija osallistuu verkossa (Moodle) erilaisiin keskustelu- ja verkkotehtäviin, jotka arvoidaan hyväksytty/täydennettävä. Opintojaksoon sisältyy yksi laajempi numeraalisesti (0 – 5) arvioitava oppimistehtävä. Moodlesta löytyy opiskelijoita ja opettajaa varten keskustelualue, jota voi hyödyntää mahdollisten kysymysten osalta. Moodlessa on mainittu oppimistehtävien palautuspäivämäärät. Kaikki oppimistehtävät tulee olla palautettu 30.8.2020 mennessä, jonka jälkeen tehtäviä ei oteta enää vastaan

Ilmoittautumistiedot

Avoimen AMKin polkuopiskelijat ilmoittautuvat tutkinto-opiskelijoiden tapaan maksutta ”ilmoittaudu” -linkin kautta