Kesä
Opintojakson nimi Lapsiperhetyö
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Komulainen Johanna
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 26.02.2024 - 15.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lapsiperhetyö

03.06.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • arvioida lasten ja nuorten kehitystä suojaavia ja uhkaavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinolosuhteisiin.
  • selittää varhaisen tukemisen ja intervention merkityksen ehkäisevässä lastensuojelussa.
  • tunnistaa vanhemmuuden osa-alueita sekä arvioida vanhemmuuden tuen ja varhaisen puuttumisen tarpeita.
  • soveltaa varhaisen tuen työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä.
  • tuntee kolmannen sektorin mahdollisuuksia lapsiperheiden tukemisessa.

Keskeinen sisältö

  • lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvät suojaavat tekijät ja riskitekijät
  • varhainen tunnistaminen ja tukeminen lapsi- ja perhepalveluissa ja kolmannella sektorilla
  • perhetyön toimintaympäristöt ja perhelähtöiset työmenetelmät sekä työmallit, perhedynamiikka, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuden osa-alueet
  • mentalisaatio, reflektiivinen työote vanhemmuuden tukemisessa

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

135 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Opintojakson tiedot

Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 3.6.2024, klo 12. Opintojaksolle täytyy kirjautua 7.6.2024 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.