Syksy
Opintojakson nimi Lär dig mera svenska
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 30.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Lär dig mera svenska

12.09.2022 - 30.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Parannat valmiuksiasi toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laajennat sanavarastoasi ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä monipuolisesti. Vähimmäistaitotaso eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) B1. Sisältö: Miten parannat kykyäsi käyttää ruotsia työelämän viestintätilanteissa? Miten laajennat sanavarastoasi ja opit viestimään monipuolisemmin? Miten opit lisää suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja/tai pohjoismaisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista?

Edeltävyysehdot

Hyväksytysti suoritettu ammattiruotsi.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti ja aktiivista osallistumista verkko-opetukseen.

Opintojakson tiedot

Lär dig mera svenska! on valinnainen ammattiruotsin tai vastaavantasoisen opintojakson jälkeen suoritettava opintojakso. Sillä ei voi korvata varsinaista ammattiruotsin opintojaksoa, joka antaa kielilain edellyttämät tutkintotodistusmerkinnät ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta.