Syksy
Opintojakson nimi Lasten ja nuorten hoitotyön syventävät opinnot
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tiina Hartikainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Lasten ja nuorten hoitotyön syventävät opinnot

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Työskentelee lasten ja nuorten hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä ja toteuttaa eettisesti korkeatasoista lasten ja nuorten hoitotyötä
 • Käyttää näyttöön perustuvaa kansallista ja kansainvälistä materiaalia lasten ja nuorten hoitotyössä ja toteuttaa näyttöön perustuva hoitotyötä
 • Kykenee asiakaslähtöiseen päätöksentekoon ja sujuviin palveluprosesseihin eri toimijoiden kanssa
 • Työskentelee lapsiasiakkaan/-potilaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen
 • Kykenee työskentelemään lasten ja nuorten hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä seurauksista.
 • Käyttää monipuolisesti terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja raportointityökaluja.

Toteutus sisältää

 • lapsipotilaan hoidon arviointi
 • vastasyntyneen ja keskosen hoitotyö
 • sydänsairaan lapsen hoitotyö
 • syöpäsairaan lapsen hoitotyö
 • lapsipotilaan tehohoito
 • lapsen saattohoito ja kuolema

Edeltävyysehdot

Kokonaisuus on lasten ja nuorten hoitotyön syventäviä sekä tarkoitettu AMK sairaanhoitajaopiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lasten ja nuorten hoitotyön perusopinnot ja -harjoittelun.

Esitietovaatimukset: Lasten ja nuorten hoitotyön opintojen perustiedot hyväksytysti suoritettuna.

Arviointikriteerit

Opintojaksolla käytössä kertyvä arviointi sekä

 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • opettajan arviointi

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkossa ajalla 24.10.2022 – 16.12,.2022. Aloitus maanantaina 24.10 klo 14-16. ZOOMilla. Aloituksessa pakollinen läsnäolo. ZOOM -linkki löytyy Moodle alustalta.

 

Tentit ja tehtävät ovat integroitu verkkototeutukseen. Toteutuksella kertyvä arviointi. Lasten ja nuorten hoitotyön syventävät lääkelaskut tulee suorittaa omassa ammattikorkeakoulussa. Ne eivät sisälly tähän toteutukseen.

Opintojakson tiedot

Osallistumisen edellytyksenä on tietokone, mahdollisuus videointiin ja pääsy internet ympäristöön sekä alan tietokantoihin.

Opintojakson lisätiedot

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.