Syksy
Opintojakson nimi Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi ja sen edistäminen
Opintojakson ajankohta 23.09.2024 - 18.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Heidi Pasonen ja Tiia Luotojoki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 08.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi ja sen edistäminen

23.09.2024 - 18.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Tämän opintojakson suoritettuasi sinulla on valmius edistää ja tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia sekä tunnistat keskeisiä mielenterveyteen vaikuttavia suojaavia ja kuormittavia tekijöitä.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen vaiheet. Tunnet lasten ja nuorten yleisimmät mielenterveydenhäiriöt sekä tunnistat niiden yhteyden heidän ja perheiden hyvinvointiin. Sinulla on valmiuksia tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia.

Ymmärrät seksuaalisuuden ja sen moninaisuuden merkityksen osana lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Osaat tukea lapsen ja nuoren seksuaalikehitystä.

Tiedät keskeisimmiltä osin lasten, nuorten ja perheiden mielenhyvinvointia edistävän palvelujärjestelmän sekä palveluja ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö:

  • Lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys
  • Mentalisaatio ja resilienssi
  • Lasten ja nuorten yleisimmät mielenterveydenhäiriöt
  • Seksuaalikehitys
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
  • Tunne- ja turvataidot sekä digiturvataidot
  • Palvelujärjestelmä ja lainsäädöntö

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkkototeutuksena Jyväskylän ammattikorkeakoulun Moodlen verkko-oppimisympäristössä (opintojakso ei sisällä aikataulutettuja webinaareja). Opiskelija perehtyy itsenäisesti opintojakson materiaaliin (kirjallinen materiaali sekä videotallenteet). Opintojaksolla opiskelija suorittaa itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtäviä sekä verkkotestin. Opintojakson tehtävät ja muut suoritukset tulee suorittaa opintojakson aikana.