Non-stop
Opintojakson nimi Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 06.06.2023 - 19.02.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi (nonstop-aloitus)

06.06.2023 - 19.02.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson suorittamisen jälkeen:

  • ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen ja siihen vaikuttavat tekijät,
  • tunnet yleisimmät lasten sairaudet sekä
  • tiedät terveyden sekä hyvinvoinnin edistämisen merkityksen osana lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä.

Sisältö:

  • Miten lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys etenevät?
  • Mitkä ovat lasten ja nuorten yleisimmät terveysongelmat?
  • Miten lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia edistetään?

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Opiskelu tapahtuu opiskelijan oman aikataulun mukaisesti huomioiden kuitenkin opintojakson suoritusajan, joka on kaksi kuukautta. Opiskelija suorittaa itsenäisesti oppimistehtävät ja tentit ennen opintojakson päättymistä.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali:

  • Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I. & Nurmi, J. 2014 (tai uudempi). Ihmisen psykologinen kehitys. 5., uud.p. Jyväskylä: PS-kustannus.
    • Kirjan (2014) voit lainata e-kirjana tai hankkia sen omasta kirjastostasi.
  • Muut opintojakson Learn-verkko-oppimisalustalla saatavilla olevat opiskelumateriaalit.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.

Ilmoittautumistiedot

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!