Kesä
Opintojakson nimi Lastensuojelun perhekuntoutus
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Lauri Saarelainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lastensuojelun perhekuntoutus

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat selittää, mistä perhekuntoutuksessa on kyse
  • Tiedät minkälaisissa tilanteissa perhekuntoutusta käytetään
  • Tiedät miten perhekuntoutuksessa työskennellään ja mihin työskentely perustuu

Sisältö

Opintojaksolla syvennät osaamistasi lastensuojelun perhekuntoutuksesta, sen tavoitteista, käyttötarkoituksesta ja käytännön toteuttamisesta.

Opintojakson sisältö koostuu kolmesta eri aihealueesta, jotka ovat:

  • Perhekuntoutuksen teoriaa ja lähtökohtia
  • Perhekuntoutuksen toteuttaminen
  • Perhekuntoutus vanhempien kokemana

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Opintojakson suorittaminen vaatii jokaisen osion oppimistehtävän suorittamista hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

  • Tutustut opintojakson aihealueisiin verkkoalustalta löytyvien asiantuntijavideoiden ja kirjallisen materiaalin kautta. Syvennät oppimistasi opintojakson oppimistehtävien kautta.
  • Opintojaksoon kuuluu kolme oppimistehtävää sekä lopuksi tehtävä opintojakson kokoava itsearviointi.
  • Opintojakso sisältää neljä omaan tahtiin tehtävää oppimistehtävää.
  • Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa käytännössä 135 tunnin työpanosta.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.