Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Lauri Saarelainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Syventää osaamista lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten psyykkisestä oireilusta ja traumataustasta ja niiden näkymisestä laitoshuollon arjessa
  • Syventää osaamista sijaishuollon lasten ja nuorten sosiaalipedagogisesta ja terapeuttisesta kuntoutuksesta laitoshuollon arjessa
  • Perehdyttää erityisesti luonto- ja eläinavusteisiin menetelmien käyttöön lastensuojelun sijaishuollossa

Sisältö

  • Lastensuojelun sijaishuollossa (erityisesti laitoshuollossa) olevien lasten ja nuorten psyykkiset haasteet ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen laitoshuollon arjessa
  • Traumatisoimisen ja traumataustaisen lapsen ja nuorten huominen laitoshuollon arjessa
  • Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät lastensuojelun laitoshuollossa
  • Nuorten kokemukset arjen tuesta lastensuojelun laitoksessa

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä – hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää jokaisen osion oppimistehtävän suorittamista hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Jokaiseen tämän opintojakson aihealueeseen kuuluu itsenäisesti opiskeltavana materiaalina videoita, podcasteja sekä aihealueen teemaan liittyvää kirjallisuutta. Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa käytännössä 135 tunnin työpanosta.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.