Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Lastensuojelun sijaishuolto
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 30.11.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Niina Pietilä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 20.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma

Lastensuojelun sijaishuolto

22.05.2023 - 30.11.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • osaa tunnistaa sijoitettujen lasten ja heidän perheiden erityistarpeita
 • oppii tukemaan sijoitettuja lapsia ja heidän perheitään
 • ymmärtää sijaishuoltoon liittyviä erityisiä eettisiä kysymyksiä

Sisältö:

 • Sijaishuoltoon sijoittamisen syyt
 • Sijaishuollon tavoite
 • Sijaishuolto lapsen kokemuksena
 • Sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi ja tukeminen: sijoitettujen lasten kanssa työskentely, kuntouttavan arjen merkitys, kohtaaminen ja terapeuttinen laitoskasvatus, kiintymyssuhde ja trauma.
 • Sijoitetun lapsen läheisverkoston ja heidän kanssaan työskentely.
 • Kotiutumisen tukeminen.
 • Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa.
 • Sijaishuollon laatukriteerit.
 • Sijaishuollon ohjaus ja valvonta.
 • Sijaishuolto ammattillisena toimintana (ammatillinen identiteetti ja moniammatillinen yhteistyö).

Arviointikriteerit

Opintojaksolla on kuhunkin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty / hylätty sekä kaksi laajempaa tehtävää, jotka arvioidaan ja jotka muodostavat opintojakson arvosanan.

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojaksolla.

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkokurssi, jossa opiskelija tutustuu itsenäisesti opintojakson materiaaleihin ja tekee tehtävät. Opintojaksolla on kuhunkin kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty / hylätty sekä kaksi laajempaa tehtävää, jotka arvioidaan ja jotka muodostavat opintojakson arvosanan.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa 22.5 – 30.11.2023 välisenä aikana opiskelijan valitsemalla tahdilla. Opiskelija voi jättää opinnot arvioitavaksi kuun lopussa (31.7., 31.8., 30.9., 31.10. ja 30.11.), minkä jälkeen opettaja arvioi koko kurssin.

HUOM. voit suorittaa opintojakson kesäopintoina tai suorittaa sen syyslukukaudella 2023.