Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Lean-ajattelu
Opintojakson ajankohta 02.10.2023 - 08.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Heli Makkonen, Petri Laitinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 17.09.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Lean-ajattelu

02.10.2023 - 08.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tietää, mitä on Lean-ajattelu ja osaa tarkastella kriittisesti Lean-ajattelun toteutumista ja toteuttamismahdollisuuksia työelämässä ja johtamisessa
  • Osaa soveltaa Lean-ajattelua ja erilaisia Lean-työkaluja ja -menetelmiä ongelmanratkaisussa ja prosessien kehittämisessä
  • Osaa soveltaa mittareita toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä
  • Osaa ottaa vastuuta päätöksenteosta kehittämistyössä ja osallistua kriittiseen keskusteluun asiantuntijaryhmässä

Sisältö

  • Lean-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet (esim. Jatkuva parantaminen, prosessi ja vaihtelu)
  • Lean-johtaminen ja visuaalinen johtaminen
  • Lean-menetelmiä ja -työkaluja (esim. Kanban, Hukat, 5S, Kalanruoto, A3)

Edeltävyysehdot

Opinnot ovat tasoa 7, ja ne on suunnattu YAMK-opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

  • 5 opintopistettä vastaa noin 135 tunnin kuormitusta, joka jakautuu tasaisesti eri tehtäville ja koko opintojakson ajalle.
  • Opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.