Kevät
Opintojakson nimi Lean-ajattelun perusteet
Opintojakson ajankohta 19.02.2024 - 17.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opettaja Heli Makkonen, Petri Laitinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 04.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lean-ajattelun perusteet

19.02.2024 - 17.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tietää, mitä on Lean-ajattelu ja miten sitä voi toteuttaa työssä, johtamisessa ja kehittämisessä
  • Osaa käyttää erilaisia Lean-menetelmiä ja -työkaluja ongelmanratkaisussa ja toiminnan kehittämisessä
  • Osaa soveltaa mittareita toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä
  • Osaa ottaa vastuuta päätöksenteosta kehittämistyössä

Sisältö

  • Lean-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet
  • Lean-johtaminen ja visuaalinen johtaminen
  • Lean-menetelmiä ja -työkaluja (esim. Kanban, SIPOC, Hukat, 5S, A3)

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti. Oppimistehtävien avulla opiskelija osoittaa saavuttaneensa opintojakson tavoitteet; osoittaa ymmärtävänsä lean-ajattelun perusteet ja osaa käyttää erilaisia lean-menetelmiä ja -työkaluja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointiasteikko Hyväksytty – Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Viisi opintopistettä vastaa noin 135 tunnin kuormitusta, joka jakautuu tasaisesti eri tehtäville ja koko opintojakson ajalle.

Opintojakson lisätiedot

Suositeltavaa Lean-kirjallisuutta:

Modig, N. & Åhlström, P. 2014. Tätä on Lean.

Petersson, P., Olsson, B., Lundström, T., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D. & Alsterman, H. 2018. Työntekijän opas menestykseen – Kehitä Leanin avulla!

Torkkola, S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa.

Oppimateriaalista ja kirjallisuudesta on lisää tietoa opintojakson Moodlessa.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.