Kesä
Opintojakson nimi Lean-johtamisen jatkokurssi
Opintojakson ajankohta 10.06.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Suuronen Niina
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 26.02.2024 - 15.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lean-johtamisen jatkokurssi

10.06.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Tällä lean-johtamisen jatkokurssilla syvennät perustason lean-osaamistasi. Kurssilla syvennyt lean-työkalujen ja -menetelmien soveltamiseen ja leaniin johtamismenetelmänä. Tavoitteena on, että pystyt soveltamaan oppimaasi tehokkaampien tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelussa sekä laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa leanin periaatteita ja työkaluja organisaation johtamisessa ja kehittämisessä.
  • osaa laatia arvovirtakuvauksen ja suunnitella DMAIC-projektin.
  • ymmärtää Lean Six Sigma -menetelmän ja tilastollisen prosessinohjauksen perusteet.

Edeltävyysehdot

Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: Lean-johtamisen peruskurssi (5 op) tai muulla tavoin hankitut perustiedot lean-johtamisesta.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty  – Hylätty

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustapa

  • verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, vertaisarviointien tekeminen

Opintojakson tiedot

Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.7.2024 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 45 euroa.