Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Lean tehokkuuden kulmakivenä 5op
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 05.05.2023
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Veli-Jukka Kara
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 14.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Lean tehokkuuden kulmakivenä 5op

09.01.2023 - 05.05.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija hallitsee Leanin peruskäsitteet ja keskeisen sanaston. Hänellä on valmius käyttää yleisempiä Lean-menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija kohdistaa huomionsa resurssitehokkuudesta prosessin virtaustehokkuuteen ja resurssiajattelusta asiakasajatteluun. Hän osaa soveltaa Lean-ajattelun perusperiaatteita omaan työhönsä/opiskeluunsa.

 • johdatus Lean-ajatteluun ja -käsitteisiin
 • prosessin virtaustehokkuus
 • nykytilan kuvaus, virt
 • nykytilan kuvaus, virtaus ja mittaus
 • Lean työkaluja
 • henkilökohtainen aiheeseen liittyvä projekti

Arviointikriteerit

1 – 5.

Arviointi tapahtuu tehtäväkokonaisuuksien sekä opiskelijan aktiivisuuden perusteella. Arviointi suoritetaan moduulin päättyessä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on suoritettava totetusajanjakson kuluessa. Koska kyseessä on verkkototeutus, voidaan opintojakso suorittaa alkamis- ja päättymispäivien puitteissa varsin joustavasti. Kurssin voi aloittaa välittömästi ilmoittautumisen hyväksymisen ja opintojakson avautumisen jälkeen. Aikaa on hyvä varata noin 8 viikkoa. Kaikki oppimistehtävät tulee kuitenkin olla tehtynä toteutuksen päättymispäivään mennessä. Verkkototeutus, jolloin opiskelija suunnittelee oman ajankäyttönsä annettujen reunaehtojen ja aikataulujen puitteissa (tehtävät, harjoitukset, testit ym. suoritukset).

Opintojakson tiedot

Opintojakso toteutetaan verkossa itsenäisenä ohjattuna opiskeluna. Opintojakso pitkälti sama kuin Lean tehokkuuden kulmakivenä 4op. Opintojaksolla tehdään yksilöllinen lean A3-kehittämistehtävä. Oppimisympäristönä toimii pääsääntöisesti moodle. Opiskelija tekee itsenäisesti työtä moodlessa olevien eri osioiden parissa. Tehtävät, aktiviteetit, tentit ym. suoritetaan moodlessa. Opiskelijan ohjausta toteutetaan tarvittaessa Moodlen, Zoomin, Teamsin sekä muiden välineiden kautta sekä ryhmissä että yksilöllisesti.

Opintojakson lisätiedot

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.