Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Lean tehokkuuden kulmakivenä 4op
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 03.05.2024
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Veli-Jukka Kara
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 30.10.2023 - 15.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Lean tehokkuuden kulmakivenä 4op

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija hallitsee Leanin peruskäsitteet ja keskeisen sanaston. Hänellä on valmius käyttää yleisempiä Lean-menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija kohdistaa huomionsa resurssitehokkuudesta prosessin virtaustehokkuuteen ja resurssiajattelusta asiakasajatteluun. Hän osaa soveltaa Lean-ajattelun perusperiaatteita omaan työhönsä/opiskeluunsa.

Sisältö:

 • johdatus Lean-ajatteluun ja -käsitteisiin
 • prosessin virtaustehokkuus
 • nykytilan kuvaus, virtaus ja mittaus
 • Lean työkaluja

 

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5. Arviointi tapahtuu tehtäväkokonaisuuksien sekä opiskelijan aktiivisuuden perusteella. Arviointi suoritetaan moduulin päättyessä.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus, opiskelija suunnittelee oman ajankäyttönsä annettujen reunaehtojen ja aikataulujen puitteissa (tehtävät, harjoitukset, testit ym. suoritukset). Kurssi on suoritettava totetusajanjakson kuluessa.

Koska kyseessä on verkkototeutus, voidaan opintojakso suorittaa alkamis- ja päättymispäivien puitteissa varsin joustavasti. Kurssin voi aloittaa välittömästi ilmoittautumisen hyväksymisen ja opintojakson avautumisen jälkeen. Aikaa on hyvä varata noin 8 viikkoa. Kaikki oppimistehtävät tulee kuitenkin olla tehtynä toteutuksen päättymispäivään mennessä. Opiskelijapalautetta voi antaa Moodleen kurssin toteutuksen aikana.

 

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali jaetaan opintojakson Moodle alustan kautta. Osa materiaalista on englanninkielistä.

 

Opintojakson lisätiedot

 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle ja käyttäjätunnuksista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

 

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi

 

 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla