Syksy
Opintojakson nimi Lean tehokkuuden kulmakivenä 4op
Opintojakson ajankohta 22.08.2023 - 13.10.2023
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Veli-Jukka Kara
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.05.2023 - 06.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Lean tehokkuuden kulmakivenä 4op

22.08.2023 - 13.10.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija hallitsee Leanin peruskäsitteet ja keskeisen sanaston. Hänellä on valmius käyttää yleisempiä Lean-menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija kohdistaa huomionsa resurssitehokkuudesta prosessin virtaustehokkuuteen ja resurssiajattelusta asiakasajatteluun. Hän osaa soveltaa Lean-ajattelun perusperiaatteita omaan työhönsä/opiskeluunsa.

Sisältö:

 • johdatus Lean-ajatteluun ja -käsitteisiin
 • prosessin virtaustehokkuus
 • nykytilan kuvaus, virtaus ja mittaus
 • Lean työkaluja

 

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5. Arviointi tapahtuu tehtäväkokonaisuuksien sekä opiskelijan aktiivisuuden perusteella. Arviointi suoritetaan moduulin päättyessä.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on suoritettava totetusajanjakson kuluessa.

Koska kyseessä on verkkototeutus, voidaan opintojakso suorittaa alkamis- ja päättymispäivien puitteissa varsin joustavasti. Kurssin voi aloittaa välittömästi ilmoittautumisen hyväksymisen ja opintojakson avautumisen jälkeen. Aikaa on hyvä varata noin 8 viikkoa. Kaikki oppimistehtävät tulee kuitenkin olla tehtynä toteutuksen päättymispäivään mennessä.

 

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali jaetaan opintojakson Moodle alustan kautta. Osa materiaalista on englanninkielistä.

 

Opintojakson lisätiedot

 • Turun AMK:n opiskelijat voivat ilmoittautua tälle opinnolle Pepissä.
 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

 

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Turku AMK:n opiskelija, ilmoittaudu Pepissä
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Ilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin, jos paikat ovat täyttyneet
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla