Kevät
Opintojakson nimi Liike-elämän matematiikka
Opintojakson ajankohta 09.01.2024 - 21.04.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Olli Leppänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Liike-elämän matematiikka

09.01.2024 - 21.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

 • käyttää liiketaloudessa tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä.
 • ajatella kriittisesti ja hallitsee ongelmanratkaisun taidot.
 • löytää ja soveltaa ajantasaista tietoa.
 • luottaa itseensä saavutetun laskurutiinin myötä.

Sisältö:

 • Verotus
 • Katetuotto ja kannattavuus
 • Valuutat
 • Indeksit
 • Yksinkertainen korkolasku
 • Koronkorko
 • Jaksolliset suoritukset
 • Rahoituslaskelmat

Edeltävyysehdot

Prosenttilaskut. Yhtälöt ja niiden soveltaminen ongelmanratkaisuun. Matemaattisten kaavojen sieventäminen ja käyttö.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa, mutta verkko-opiskelua tukemaan järjestetään jokaisesta aihealueesta vapaaehtoinen verkkoklinikka. Opinnot voi aloittaa itsenäisesti ja joustavasti 9.1.2024 alkaen. Verkkoklinikat ja tehtäväpakettien määräajat ajoittuvat tammi-huhtikuulle. Katso klinikoiden aikataulu opetussuunnitelmasta.

Verkko-opetus. Aihealueita on yhteensä seitsemän, joista jokaiseen liittyy videoluennot, harjoitustehtäviä ja minitestit. Oppimiseen saa henkilökohtaista tukea keskustelupalstan ja verkkoklinikoiden avulla. Opintojakso etenee tahdilla aihealue/1-2 viikkoa. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa nopeammalla tahdilla opiskelijan valinnan mukaan.

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 12-20 tuntia viikossa 7 viikon ajan. Kaikki opintojakson tehtävät ovat tehtävissä heti opintojakson alusta alkaen, joten halutessaan opiskelija voi edetä myös tätä minimitahtia nopeammin.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. CO-paikkoja 30.

****

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 60 €.