Kesä
Opintojakson nimi Liike-elämän matematiikka
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 25.08.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Ari Teirilä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 05.05.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Liike-elämän matematiikka

22.05.2023 - 25.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä
 • Opiskelija osaa hyödyntää myös digitaalisia apuvälineitä.

Sisältö:

 • Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen
 • Kate ja arvonlisävero
 • Indeksit
 • Valuutat
 • Korkolasku sovelluksineen
 • Koronkorkolasku sovelluksineen
 • Jaksolliset suoritukset
 • Luotot
 • Investointimenetelmät
 • Talouselämän funktiot (käyttöä, optimointia)

Arviointikriteerit

1 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinnot ja tentti.

Suoritusaika oman aikataulun mukaisesti. Tentti 25.8.2023 klo 14 – 16 Teamsissa tai vaihtoehtoisesti opiskelija voi itse järjestää valvonnan omassa korkeakoulussa kyseisenä aikana.

Opintojakson tiedot

Webbikamera/matkapuhelimen kamera

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.