Kesä
Opintojakson nimi Liike-elämän perusmatematiikka
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 25.08.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Ari Teirilä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 05.05.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Liike-elämän perusmatematiikka

22.05.2023 - 25.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa

Sisältö:

  • Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen
  • Korkolasku sovelluksineen
  • Luotot

Arviointikriteerit

1 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Suoritusaika oman aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.